Tin tức

Cập nhật thông tin lịch tàu tháng 01/2021 từ HCM - Asia

Đăng ngày: 06/01/21
Lịch khởi hành LCL tuyến HCM đi Asia (SIN/SMR/JKT/HKG) tháng 01/2021
Cập nhật thông tin lịch tàu tháng 01/2021 từ HCM - Asia
FEEDERVOYETD HCMETACUT OFF
STUFF
SINSMRSHAJKTHKGTIMEDATE
THANA BHUM301S01 JAN04 JAN

16:0029 DEC 2020
CAT LAI
CSCL LIMA098S04 JAN07 JAN

16:0001 JANCAT LAI
THANA BHUM302S08 JAN10 JAN

16:0005 JANCAT LAI
LADY OF LUCK146S11 JAN14 JAN

16:0008 JANCAT LAI
THANA BHUM303S15 JAN17 JAN

16:0012 JANCAT LAI
CSCL LIMA099S18 JAN21 JAN

16:0015 JANCAT LAI
THANA BHUM304S22 JAN24 JAN

16:0019 JANCAT LAI
LADY OF LUCK147S25 JAN 28 JAN

16:0022 JANCAT LAI
THANA BHUM305S29 JAN 31 JAN

16:0026 JANCAT LAI
SITC SURABAYA2026S01 JAN08 JAN

16:0029 DEC 2020CAT LAI
SITC SEMARANG2102S08 JAN15 JAN

16:0005 JANCAT LAI
SITC ULSAN2102S15 JAN22 JAN

16:0012 JANCAT LAI
SITC SHEKOU2102S22 JAN29 JAN

16:0019 JANCAT LAI
SITC SURABAYA2102S29 JAN05 FEB

16:0026 JANCAT LAI
----
---
KENT TRADER 2013S02 JAN08 JAN
16:0030 DEC 2020ICD TRANSIMEX
KMTC SEOUL 2005S12 JAN18 JAN
16:0009 JANICD TRANSIMEX
SITC SHEKOU 2102S22 JAN28 JAN
16:0019 JANICD TRANSIMEX
SITC SURABAYA 2102S 29 JAN04 FEB
16:00 26 JANICD TRANSIMEX
GREEN DAWN 0HT08N04 JAN08 JAN16:0001 JANCAT LAI
FUTURE 1463-025N06 JAN10 JAN16:0004 JANCAT LAI
APL JEDDAH 0AR2GN12 JAN16 JAN16:0009 JANCAT LAI
PROGRESS C 1464-068N13 JAN17 JAN16:0011 JANCAT LAI
X-PRESS KHYBER 0AR2IN18 JAN22 JAN16:0015 JANCAT LAI
STRIDE 1465-046N20 JAN24 JAN16:0018 JANCAT LAI
GREEN DAWN 0HT0EN25 JAN29 JAN16:0022 JANCAT LAI
FUTURE 1466-026N27 JAN31 JAN16:00 25 JANCAT LAI

Bản tin khác