Kiến thức chuyên ngành

Niêm phong hải quan (Customs Sealing) là gì?

Niêm phong hải quan (Customs Sealing) là gì?

May 29, 2020
Niêm phong hải quan (tiếng Anh: Customs Sealing) là việc sử dụng các công cụ kĩ thuật hoặc các dấu hiệu để nhận biết và bảo đảm tính nguyên trạng của hàng hóa.
Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT-94) là gì?

Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT-94) là gì?

May 29, 2020
Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (tiếng Anh: General Agreement on Tariffs and Trade, viết tắt: GATT-94)
Hiệp định Nông nghiệp AoA (Agreement on Agriculture - AoA) là gì?

Hiệp định Nông nghiệp AoA (Agreement on Agriculture - AoA) là gì?

May 29, 2020
Hiệp định Nông nghiệp AoA (tiếng Anh: Agreement on Agriculture, viết tắt: AoA) là một điều ước quốc tế của WTO.
Hiệp định về hàng dệt may (Agreement on Textiles and Clothing - ATC) là gì?

Hiệp định về hàng dệt may (Agreement on Textiles and Clothing - ATC) là gì?

May 29, 2020
Hiệp định về hàng dệt may (tiếng Anh: Agreement on Textiles and Clothing, viết tắt: ATC) được ra đời vào năm 1994 trong khuôn khổ Vòng đàm phán Uruguay.
Cơ quan giám sát hàng dệt may (Textiles Monitoring Body - TMB) là gì?

Cơ quan giám sát hàng dệt may (Textiles Monitoring Body - TMB) là gì?

May 29, 2020
Cơ quan giám sát hàng dệt may (tiếng Anh: Textiles Monitoring Body, viết tắt: TMB) là một tổ chức được thành lập bởi WTO nhằm giám sát việc thực hiện hiệp định ATC.
Hiệp định SPS (Sanitary and Phytosanitary - SPS) là gì?

Hiệp định SPS (Sanitary and Phytosanitary - SPS) là gì?

May 29, 2020
Hiệp định SPS (tiếng Anh: Sanitary and Phytosanitary, viết tắt: SPS) hay còn được biết đến với tên gọi hiệp định về các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động vật của WTO.