Tin nội bộ

Workshop ”Customer Service Melody”

Workshop ”Customer Service Melody”

Aug 15, 2019
Diễn giả buổi workshop:
- Mrs. Trang – Giám đốc Quản lý cấp cao tại HSBC Việt Nam.
- Mrs. Tường Quyên – Giám đốc Quản lý cấp cao của BMW và chị đã đạt thành tích xuất sắc trong nhiều năm liên tục.