Tin tức

NHỮNG CHỨNG TỪ TRONG VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

Đăng ngày: 13/04/23
Chứng từ vận tải hàng hóa đường biển bao gồm các loại chứng từ hải quan, chứng từ cảng và tàu cùng một số loại chứng từ khác.
Chứng từ vận tải biển là tài liệu được sử dụng trong quá trình vận tải hàng hóa bằng đường biển. Chúng bao gồm các giấy tờ, hợp đồng và thỏa thuận giữa các bên liên quan, cung cấp các thông tin quan trọng về hàng hóa, tàu vận chuyển và các điều kiện giao nhận cũng như là kiểm kê tại hải quan.

1. Các loại chứng từ vận tải hàng hóa bằng đường biển

Các chứng từ vận tải hàng hóa đường biển có vai trò quan trọng trong việc xác nhận thông tin liên quan đến hàng hóa, tàu vận chuyển và các điều kiện giao nhận, giúp đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật của đất nước và bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan.

1.1 Chứng từ hải quan

Muốn xuất, nhập khẩu hàng hóa thì loại giấy tờ quan trọng đầu tiên cần phải chuẩn bị là chứng từ hải quan. Theo quy định của Hải quan, chủ hàng phải xuất trình khi hàng hóa di chuyển xuyên quốc gia, bao gồm:
- 01 bản chính văn bản cho phép xuất khẩu của bộ thương mại
- 02 bản chính tờ khai hải quan hàng xuất khẩu: Tờ khai hải quan là văn bản do chủ hàng, chủ phương tiện xuất trình cho cơ quan hải quan trước khi hàng hoặc phương tiện xuất hoặc nhập qua lãnh thổ quốc gia.
-  01 bản sao hợp đồng mua bán ngoại thương: Hợp đồng mua bán ngoại thương là văn bản thỏa thuận giữa người mua và người bán ở 2 nước khác nhau về việc mua bán hàng hóa.
- 01 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký mã số doanh nghiệp: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là loại giấy tờ ghi nhận ngày đăng ký kinh doanh lần đầu và là căn cứ xác doanh nghiệp hoạt động hợp pháp. Giấy chứng nhận đăng kỹ mã số doanh nghiệp là dãy số được tạo bởi hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp chỉ có một mã số duy nhất và không được sử dụng lại để cấp cho doanh nghiệp khác.
- 02 bản chính kê khai chi tiết hàng hoá: Là thông tin chi tiết hàng hoá trong kiện hàng, nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho việc kiểm tra hàng hoá. Nó còn có tác dụng bổ sung cho hoá đơn khi lô hàng bao gồm nhiều loại hàng có tên gọi khác nhau.

1.2 Chứng từ với cảng và tàu

- Bản khai lược hàng hóa: Là bản liệt kê các loại hàng hóa được sắp xếp lên tàu để vận chuyển hàng hóa đường biển đến các cảng khác. Bản khai lược này thường do đại lý tại cảng xếp hàng lập nên. Bảng lược khai hàng hóa phải chuẩn bị xong ngay sau khi xếp hàng, cũng có thể lập khi đang chuẩn bị ký vận đơn miễn sao xong trước khi làm thủ tục cho tàu rời cảng.
- Vận đơn đường biển: Là chứng từ vận tải hàng hóa do người chuyên chở hoặc đại điện cấp cho người gửi hàng sau khi đã sắp xếp hàng lên tàu hoặc sau khi nhận hàng để xếp. Vận đơn đường biển có tác dụng như bằng chứng về giao dịch hàng hóa, là bằng chứng có hợp đồng chuyên chở.
- Biên lai thuyền phó: Là chứng từ do thuyền phó phụ trách về gửi hàng cấp cho người người gửi hàng hay chủ hàng xác nhận tàu đã nhận xong hàng.
- Sơ đồ xếp hàng: Là bản vẽ miêu tả sơ đồ sắp xếp hàng hóa trên tàu gồm những ký hiệu khác nhau để đánh dấu từng mặt hàng khác nhau, giao từng cảng khác nhau.
- Phiếu kiểm đếm: thường được sử dụng để xác nhận về số lượng hàng hóa được xếp lên tàu, bản sao của loại phiếu này sẽ được giao cho thuyền phó phụ trách về hàng hóa một bản để lưu giữ, nó còn cần thiết cho những khiếu nại tổn thất về hàng hóa sau này.
- Chỉ thị xếp hàng của Công ty vận tải: Là chỉ thị của người gửi hàng cho công ty vận tải và cơ quan quản lý cảng, cung cấp đầy đủ về hàng hóa được gửi đến cảng để xếp lên tàu theo những chỉ dẫn cần thiết.

1.3 Chứng từ khác

Ngoài chứng từ hải quan, chứng từ cảng và tàu, vận tải hàng hóa đường biển còn có các loại chứng từ bảo hiểm, thanh toán,... cụ thể như:
- Giấy chứng nhận xuất xứ: Là chứng từ xác nhận nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.Nó cung cấp thông tin về quốc gia sản xuất và tên của nhà sản xuất.
- Hóa đơn thương mại: Là chứng từ thanh toán cơ bản do người bán soạn ra để yêu cầu người mua trả đúng số tiền đã ghi trên hóa đơn. Hóa đơn thương mại sẽ ghi rõ số lượng, tổng giá trị, đơn giá, điều kiện cơ sở giao hàng. 
- Phiếu đóng gói: Nội dung của phiếu đóng gói hàng hóa bao gồm: số, ngày lập hóa đơn; tên địa chỉ người bán và người mua; cảng xếp, dỡ; tên tàu, số chuyến; thông tin hàng hóa như số lượng, số kiện, trọng lượng, thể tích.
- Giấy chứng nhận số lượng/trọng lượng: Là chứng từ xác định chính xác số lượng, trọng lượng hàng hóa đã giao.
- Chứng từ bảo hiểm: Là chứng từ xác nhận việc mua bảo hiểm cho hàng hóa được vận chuyển. Nó cung cấp thông tin về tên người được bảo hiểm, giá trị của hàng hóa và rủi ro được bảo hiểm.

Trên đây là thông tin về chứng từ trong vận tải hàng hóa bằng đường biển. Quý khách hàng có vấn đề thắc mắc cần tư vấn vui lòng liên hệ qua hotline: (+84-28) 355 11 657
24/7: +84 941 83 00 66 hoặc để lại thông tin tại đây

Bản tin khác