Tin tức

Lịch LCL Direct Consol tháng 07/2020

Đăng ngày: 01/07/20
Lịch LCL đóng hàng lẻ tuyến chính từ HCM - SIN/SMR/JKT/HKG tháng 6/2020.
Untitled Document
FEEDERVOYETD HCMETACUT OFF
STUFF
SINSMRJKTHKGTIMEDATE
XUTRA BHUM877S03 JUL05 JUL
11:0001 JULCAT LAI
CSCL LIMA085S06 JUL08 JUL15 JUL
16:0003 JULCAT LAI
XUTRA BHUM878S10 JUL12 JUL
16:0008 JULCAT LAI
LADY OF LUCK133S13 JUL15 JUL22 JUL
16:0010 JULCAT LAI
XUTRA BHUM879S17 JUL19 JUL
16:0015 JULCAT LAI
CSCL LIMA086S20 JUL22 JUL29 JUL
16:0017 JULCAT LAI
XUTRA BHUM880S24 JUL26 JUL
16:0022 JULCAT LAI
LADY OF LUCK134S27 JUL29 JUL05 AUG
16:0024 JULCAT LAI
XUTRA BHUM881S31 JUL03 AUG
16:0029 JULCAT LAI
NORDMARSH 20001S06 JUL12 JUL
16:0003 JULICD TRANSIMEX
KMTC SURABAYA 2007S13 JUL19 JUL
16:0010 JULICD TRANSIMEX
KMTC PENANG 2007S20 JUL26 JUL
16:0017 JULICD TRANSIMEX
KENT TRADER 2008S27 JUL02 AUG
16:0024 JULICD TRANSIMEX
UNI-PATRIOT 1436-312N01 JUL05 JUL16:0029 JUNCAT LAI
WILLIAM 0TV66N06 JUL10 JUL16:0003 JULCAT LAI
ADVANCE 1437-037N08 JUL12 JUL16:0006 JULCAT LAI
SINAR SUBANG 20007N13 JUL17 JUL16:0010 JULCAT LAI
FUTURE 1438-017N15 JUL19 JUL16:0013 JULCAT LAI
MILLENNIUM BRIGHT 20012N20 JUL24 JUL16:0017 JULCAT LAI
UNI-PATRIOT 1439-313N22 JUL26 JUL16:0020 JULCAT LAI
WILLIAM 0TV6CN27 JUL31 JUL16:0024 JULCAT LAI
ADVANCE 1440-038N29 JUL02 AUG16:0027 JULCAT LAI

Bản tin khác