Tin tức

Hiệp định Nông nghiệp AoA (Agreement on Agriculture - AoA) là gì?

Đăng ngày: 29/05/20
Hiệp định Nông nghiệp AoA (tiếng Anh: Agreement on Agriculture, viết tắt: AoA) là một điều ước quốc tế của WTO.
Hiệp định Nông nghiệp AoA (Agreement on Agriculture - AoA)
Hiệp định Nông nghiệp AoA (Agreement on Agriculture - AoA) (Nguồn: allacronyms)

Hiệp định Nông nghiệp AoA là một điều ước quốc tế của Tổ chức Thương mại Thế giới. Hiệp định AoA được đàm phán trong Vòng đàm phán chung về thuế quan và thương mại Uruguay, có hiệu lực với việc thành lập WTO vào ngày 01/01/1995.

Những hiệp định của Vòng đàm phán Uruguay (URAs) đã được các nước thành viên WTO phê chuẩn và hiện đang trong quá trình thực hiện. Tuy vậy, các cuộc thương lượng tiếp theo về Hiệp định Nông nghiệp của vòng đàm phán Uruguay kéo dài tới mãi năm 2001 mới được nối lại trong vòng đàm phán Doha. (Theo World Trade Organization - WTO)

Nội dung Hiệp định Nông nghiệp AoA

Lộ trình cắt giảm trợ cấp cho hàng nông sản

Hiệp định AoA cho phép các chính phủ được hỗ trợ khu vực nông nghiệp và nông thôn, nhưng nên bằng những biện pháp ít tác động tới cạnh tranh. Hiệp định AoA cũng tỏ ra mềm dẻo đối với việc triển khai các cam kết. Các nước đang phát triển không bị buộc phải giảm trợ cấp hoặc giảm thuế quan như mức đối với các nước phát triển và lại có thêm thời gian để thực hiện các cam kết của mình.

1. Cắt giảm trợ cấp xuất khẩu hàng nông sản: Hiệp định AoA nghiêm cấm các loại trợ cấp mới, nhưng những trợ cấp hiện đang áp dụng vẫn được tiếp tục, chính điều này là sự khác biệt cơ bản về thương mại giữa hàng nông sản và hàng công nghiệp trong GATT-94.

2. Cắt giảm trợ cấp sản xuất cho các chủ trang trại: Hiệp định AoA qui định mức độ sử dụng các chính sách hỗ trợ dựa trên các tiêu chí rằng liệu chính sách đó có bóp méo thương mại hàng nông sản hay không. Tất cả các nước được phép áp dụng những loại chính sách hỗ trợ trong nước mà không hoặc ít có tác động bóp méo thương mại.

Tăng mức độ mở cửa thị trường 

Hiệp định AoA chỉ áp dụng thuế quan đối với việc nhập khẩu hàng nông sản, tức là "thuế quan hóa các biện pháp phi thuế quan". Trước vòng đàm phán Uruguay, việc nhập khẩu hàng nông sản bị hạn chế bởi các hạn ngạch và các biện pháp phi thuế quan khác. 

Thuế quan cho phép đảm bảo một mức độ bảo hộ tương đương, tức là nếu biện pháp phi thuế quan trước đây làm tăng 75% giá hàng hóa, thì thuế suất mới áp dụng có thể lên đến 75%. (Theo Giáo trình Tổ chức Thương mại thế giới, NXB Chính trị quốc gia)

Nguồn: vietnambiz.vn

Bản tin khác