Tin tức

Hiệp định ILP (Import Licensing Procedures - ILP) là gì?

Đăng ngày: 29/05/20
Hiệp định ILP (tiếng Anh: Import Licensing Procedures, viết tắt: ILP) hay còn được gọi là hiệp định về thủ tục cấp phép nhập khẩu.
Hiệp định ILP (Import Licensing Procedures - ILP)
Hiệp định ILP (Import Licensing Procedures - ILP) (Nguồn: asstatic)

Hiệp định ILP, hay còn gọi là hiệp định về thủ tục cấp phép nhập khẩu, được thỏa thuận bởi các thành viên của WTO. Hiệp định ILP qui định chính phủ các nước phải công bố rõ ràng, đầy đủ những thông tin về nguyên nhân và thủ tục xin giấy phép để doanh nhân được biết. (Theo World Trade Organization - WTO)

Hiệp định ILP cũng qui định rõ cách thức mà theo đó các nước phải thông báo cho WTO biết việc xây dựng các thủ tục cấp phép cũng như những sửa đổi đối với các thủ tục hiện hành. Hiệp định cũng chỉ dẫn cách chính phủ các nước xử lí các đơn xin cấp phép nhập khẩu. (Theo Giáo trình Tổ chức thương mại thế giới, NXB Chính trị Quốc gia)

Một số qui định chung của hiệp định ILP

1. Trong Hiệp định ILP, cấp phép nhập khẩu được hiểu là các thủ tục hành chính được sử dụng để thực hiện chế độ cấp phép nhập khẩu, yêu cầu phải nộp đơn xin nhập khẩu hoặc các loại giấy tờ khác cho cơ quan hành chính liên quan như là điều kiện đặt ra trước khi nhập khẩu hàng vào lãnh thổ hải quan của Thành viên nhập khẩu.

2. Các Thành viên đảm bảo rằng các thủ tục hành chính được áp dụng để thực hiện chế độ cấp phép nhập khẩu theo các qui định có liên quan của GATT-94.

3. Các qui định về thủ tục cấp phép nhập khẩu phải mang tính trung lập trong việc áp dụng và được thực hiện một cách bình đẳng, công bằng.

4. Mẫu đơn xin cấp phép nhập khẩu hoặc mẫu xin gia hạn giấy phép nhập khẩu, nếu có, phải càng đơn giản càng tốt. Khi nộp đơn xin phép nhập khẩu, có thể phải cung cấp một số tài liệu và thông tin được coi là tối cần thiết để thực hiện đúng chế độ cấp phép nhập khẩu.

5. Không được phép từ chối đơn xin cấp phép chỉ vì những lỗi nhỏ về tài liệu mà không làm thay đổi những số liệu cơ bản thể hiện trên tài liệu đó. 

Trong trường hợp có sai sót hoặc nhầm lẫn trong tài liệu hoặc thủ tục, thì hình phạt không được nặng hơn mức cần thiết để cảnh cáo nếu những sai sót hoặc nhầm lẫn này không nhằm mục đích gian lận hoặc do quá cẩu thả.

6. Không được từ chối hàng nhập khẩu đã được cấp phép chỉ vì có sự khác biệt nhỏ về giá trị, số lượng hay trọng lượng so với con số ghi trên giấy phép do sự chênh lệch phát sinh trong quá trình giao hàng, do tính chất của việc bốc hàng dời và những khác biệt nhỏ khác phù hợp với thực tiễn thương mại bình thường.

7. Người có giấy phép có quyền tiếp cận nguồn ngoại hối cần thiết để thanh toán hàng nhập khẩu cấp phép theo cùng điều kiện giống như đối với các nhà nhập khẩu hàng không cần giấy phép. (Theo Import Licensing Procedures - ILP)

Nguồn: vietnambiz.vn

Bản tin khác