Tin tức

Chưa hết tháng 11, xuất khẩu gạo vượt cả năm 2022

Đăng ngày: 22/11/23
Tính đến 15/11, kết quả xuất khẩu gạo đã vượt cả năm 2022 về lượng và kim ngạch, theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan.