Tin tức

7 nhóm hàng xuất khẩu “chục tỷ đô”

Đăng ngày: 02/11/23
Số lượng nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 10 tỷ USD tăng một so với cùng kỳ năm 2022.